Hưởng ứng phong trào chung của ngày hội đọc sách hướng tới Ngày Sách Việt Nam 21/4. Ngày 19/04, Trường PTDTBT TH&THCS Trung Lèng Hồ tổ chức ngày hôi đọc sách năm 2021