Tổ chức thi nấu ăn giữa các tổ để Chào mừng ngày 08/03/2021

NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 8/3/2021 NHÀ TRƯỜNG ĐÃ TỔ CHỨC THI NẤU ĂN GIỮA CÁC TỔ

Tổ khối 1 

Tổ khối 2+3

Tổ khối 4+5

Tổ tự nhiên

Tổ văn phòng

Tổ xã hội