Tổ chức lao động đầu năm học 2018-2019

Đầu năm học 2018 - 2019 thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học&THCS Trung Lèng Hồ - Huyện Bát - Tỉnh Lào cai đã tổ chức lao động để chuẩn bị đón mộ năm học mới

Hình ảnh các em học sinh lao động nhổ cỏ tại vườn rau

 

Hình ảnh Thầy giáo Phạm Ngọc Oánh - GV đang trang chí khuôn viên nhà trường

 

Hình ảnh các thầy cô giáo vệ sinh khu vực