Tổ chức hội nghị CBCNVC NĂM HỌC 2018-2019

Trường PTDTBT Tiểu học&THCS Trung Lèng Hồ - Huyện Bát Xát - Tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị CBCNVC năm học 2018 - 2019

Hàng năm, cứ đầu năm học mới là nhà trường sẽ tổ chức hội nghị CBCNVC:

- Tổng số CBQL: 03

- Tổng số GV: 41

- Tổng số NV: 03

Dưới đây là những hình ảnh về buổi hội nghi.

Hình ảnh Thầy giáo Vũ Xuân Tiến - PHT điều hành hội nghị 

 

Thầy giáo Phạm Văn Thiết - HT phát biểu trước hội nghị

 

 

Thầy giáo Nùng Văn Sim - GV phát biểu trước hội nghị