Tổ chức đá bóng, kéo co, văn nghệ giữa các lớp để Chào mừng ngày 26/3/2021

ảnh đá bóng 1

 

ảnh đá bóng 2

ảnh kéo co.

 

Trình diễn thời trang

Văn nghệ